Top Album

[Album] Kiyotaka Sugiyama - 35 (+3) SUMMERS Sugiyama, Kiyotaka Single Collection -VAP Edition-
[Album] King & Prince - Made in
[Album] Kiyotaka Sugiyama - 35 (+3) SUMMERS Sugiyama, Kiyotaka Single Collection -Warner Music Japan Edition-
[Album] Kiyotaka Sugiyama - kona weather -35th Anniversary Edition-
[Album] Kiyotaka Sugiyama - beyond... -35th Anniversary Edition-
[Album] Kiyotaka Sugiyama - realtime to paradise -35th Anniversary Edition-
[Single] Sayuri - Hana no Tou
[Album] Takuro Yoshida - ah-Omoshirokatta
[Album] Akina Nakamori - Variation: Akina Nakamori Second (+1) [2022 Lacquer Master Sound]
[Single] BiSH - Donna ni Kimi ga Kawattemo Boku ga Donna Fu ni Kawattemo Ashita ga Kuru Kimi ni Autame [Limited Edition]